Inschrijven herexamens

Indien opleidingsinstituten het wenselijk achten stelt Nipex inschrijfformulieren beschikbaar. Onderstaand treft u de beschikbare informatie aan.

IMK Opleidingen B.V.
Voor de reguliere examens van IMK Opleidingen bent u automatisch aangemeld. U ontvangt dan tijdig een e-mail met daarin de procedure om uw eigen datum, plaats en tijdstip te kiezen.

pdf

Herexamen of examen aanvragen

Een herexamen voor een opleiding van IMK Opleidingen kunt u aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden en ingevuld te retourneren aan info@nipex.nl. Let op dat u het formulier compleet invult, inclusief rechtsgeldige handtekening. Onvolledige formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u opnieuw een examen moet aanvragen, bijvoorbeeld wanneer u binnen 7 werkdagen u examen heeft afgezegd. Uiterlijk een week na het indienen van het formulier ontvangt u een inschrijflink waarmee u online een nieuwe locatie, datum en tijdstip kunt kiezen.

Aan het (her)examen zijn kosten verbonden, zijnde 220 euro exclusief btw per examen. U ontvangt een factuur, die voor aanvang van het (her)examen betaald dient te zijn.

Download het aanmeldformulier (her)examens.

In English:
Download the registration form (re)exams.

bottom-banner7