Erkenning

Objectiviteit door samenspel van partijen
Om tot erkeninning te komen is het van belang dat de machten gescheiden worden. Enerzijds zijn er opleidingsinstituten die zich richten op het verzorgen van een kwalitatief hoogwaardige opleiding. Zij stomen hun kandidaten klaar voor het examen.

Daarna zal het exameninstituut Nipex toetsen of een kandidaat aan de diploma-eisen voldoet. Dit gebeurt door het afnemen van theorie- en praktijkexamens.

Erkenning
Nipex geeft de officiële erkenning af. Net zoals bij opleidingen als NIMA en SPD is dit geen overheidserkenning. Het is een officiële erkenning door een onafhankelijke stichting met een deskundig bestuur, bestaande uit deskundigen vanuit zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. De diploma’s staan hoog aangeschreven in het bedrijfsleven en worden geregistreerd in een diplomaregister.

bottom-banner7