Visie op examens

Momentopname
Een examen is een meting, een toets, waarmee onderzocht wordt of een kandidaat voldoende kennis en inzicht heeft. Bij praktijkexamens worden ook vaardigheden getoetst. Aan de uitslag wordt vaak meer waarde toegekend dan zou mogen. Tenslotte is het een momentopname en spelen spanningen een rol. Daarbij komt dat het kunnen toepassen in echte praktijksituaties vaak niet wordt gemeten.

Toegevoegde waarde van examens
Ondanks de kritische noten meent Nipex dat examens bijzonder waardevol kunnen zijn. Als eerste vormen examens een stok achter de deur om de lesstof echt te bestuderen. Ook merken we dat er tijdens lessen meer vragen worden gesteld en beter wordt opgelet wanneer de opleiding met examens worden afgesloten. Dit neveneffect is dus al waardevol, voordat het examen is begonnen.

Een ander punt is dat kandidaten het zelf waardevol vinden om een diploma te behalen. Dit vormt de trotse kroon op hun studie. De cv is opgepoetst. Ook werkgevers zetten graag trajecten in waarbij hun medewerkers een diploma kunnen behalen. Op die wijze verzekerd men zich er in ieder geval van dat de medewerkers een bepaalde basis aan kennis en inzicht bezitten. Dat zegt nog weinig over de toepassing, maar het fundament is gelegd en kan niet meer als excuus gelden.

Examens en diploma’s worden pas echt waardevol wanneer ze dicht tegen de praktijk aan zitten. Nipex combineert theorie- en praktijkexamens. Online theorie-examens zijn bedoeld om de basis aan kennis en inzicht te toetsen.  De multiple choice vragen die Nipex ontwikkelt zijn al sterk gericht op veel voorkomende praktijksituaties. Daarna volgt nog een praktijkexamen, waarbij vaardigheden aan bod komen. Praktijkexamens zijn altijd gericht op de transfer van de geleerde theorie naar de werksituatie van de deelnemer.

Online concept
De theorie-examens van Nipex worden altijd online afgenomen op één van de vele toetslocaties in Nederland. Flexibiliteit is hiervan het grote voordeel. Kandidaten kunnen zelf kiezen op welke datum, in welke plaats en op welk tijdstip het examen moet plaatsvinden. Met de oefenexamens kan men zich goed voorbereiden, ook op de methode via de computer. De theorie-examens bestaan uit meerkeuzevragen. Het is namelijk niet noodzakelijk om open vragen te stellen, wanneer het doel is kennis en inzicht te meten. Het praktijkexamen meet de rest. Een ander voordeel van meerkeuzevragen is, is dat er objectief wordt gemeten. De subjectiviteit van een corrector is er niet. Ook heeft men direct na afloop van het examen de uitslag. Weken wachten op de uitslag is verleden tijd.

Reflectieplan
Bij de opleiding Middle Management A van Het IMK heeft Nipex een praktijkexamen ontwikkelt onder de naam Eindopdracht. Men schrijft een reflectieplan met ten minste tien persoonlijke en organisatorische verbeterpunten die men tijdens de opleiding heeft ontdekt. Ieder punt wordt op professionele wijze uitgewerkt. Het plan moet in rapportvorm aangeleverd worden en voor de groep worden gepresenteerd. Dit praktijkexamen meet verschillende vaardigheden: zelfinzicht, toepassen van leerstof, doorvoeren van verbeteringen en niet te vergeten analyse-, rapportage- en presentatietechnieken.

Rollenspel
Een ander voorbeeld is het praktijkexamen voor verkopers in de vorm van een rollenspel. Deze vorm past Nipex succesvol toe samen met het Opleidingsinstituten Renforce. De deelnemers laten tijdens een gesimuleerd verkoopgesprek hun vaardigheden en inzichten zien. Op basis van specifieke toetscriteria wordt beoordeeld of de kandidaat aan de eisen voldoet. Deze praktijkgerichte methode is ook geschikt voor andere functies, bijvoorbeeld voor leidinggevenden.

 Visie
In het kort komt het erop neer dat Nipex werkt met een combinatie van theorie- en praktijkexamens. De theorie-examens moeten niet alleen de kennis toetsen, maar vooral de inzichten. De vragen moeten al aanhaken bij veel voorkomende praktijksituaties. De echte kracht van het examen zit vervolgens in het praktijkexamen. Nipex bedenkt per opleiding een creatief concept om praktische vaardigheden te testen. Gezamenlijk vormen beide examens het bewijs of iemand het diploma verdiend. Men mag dan oprecht trots zijn op de geleverde studieprestatie.

bottom-banner7