Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft ontvangen wij die graag. Daarmee geeft u ons de gelegenheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Via het formulier kunt u een klacht indienen bij online examenbureau Nipex. Er geldt een aantal spelregels:

  • Iedere klacht dient inhoudelijk onderbouwd te zijn, gebaseerd op feiten.
  • Een klacht is geen bezwaarschrift. Alleen met een bezwaarschrift kunt u verzoeken om uw examenresultaat te herbeoordelen, waarna uw cijfer eventueel wordt aangepast. Bij een klacht is dit nooit het geval en gaat het om zaken van algemene aard.
  • Een klacht gericht aan examenbureau Nipex kan uitsluitend gaan over het proces rond het afnemen van de online examens. Zaken zoals bijvoorbeeld de opleiding zelf, uitspraken van de docent, de communicatie met het opleidingsinstituut of de praktijkexamens van het opleidingsinstituut vallen niet binnen de scope van Nipex.
  • Klachten over de moeilijkheidsgraad van het examen, de vraagmethode, of het theoretisch gehalte, worden niet beschouwd als klachten en niet in behandeling genomen.

Download hier het klachtenformulier: klachtenformulier-online-examens-nipex

 

bottom-banner7