Examenkandidaten

Diverse opleidingsinstituten hebben de online examens ondergebracht bij examenbureau Nipex. Deze pagina kunt u als startpunt gebruiken voor diverse zaken, zoals het aanvragen van een herexamen, inkijken van het examenreglement, examen inzien,indienen van bezwaren of klachten en het privacyreglement.

Ga naar: HerexamensExamenreglementExamen inzienBezwaar indienenKlachtenformulierAanbevolen opleidingenPrivacyreglement

 

 

bottom-banner7