Examen inzien

Het inzien van examens is uitsluitend mogelijk via uw opleidingsinstituut. Maak met uw opleidingsinstituut een afspraak om uw examen in te zien. Uw opleidingsinstituut zal zorgen dat zij bij Exameninstituut Nipex het betreffende examen opvragen, zodat het voor u beschikbaar is op de datum van inzage. Zie hiervoor ook het examenreglement. U kunt Nipex verder niet benaderen voor het inzien van examens, of vragen hieromtrent.

 

bottom-banner7